IKRAR SEKOLAH

Bahawasanya kami, pelajar SMK Takis berikrar dan berjanji akan mematuhi semua peraturan sekolah dan seterusnya:
1. Memberikan komitmen jitu terhadap pelajaran dan tanggungjawab yang diberikan.
2. Memelihara dan sentiasa meningkatkan mutu disiplin diri.
3. Menghormati guru, ibu bapa dan Warga SMK Takis.
4. Menjaga dan menaikkan nama serta imej sekolah.
5. Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan kea rah mendukung prinsip-prinsip Rukun Negara.
0 Responses